Bisschoppensynode wil priesterwijding getrouwde mannen in speciale gevallen

De bisschoppensynode in het Vaticaan heeft zich zaterdag uitgesproken voor het wijden tot priester van getrouwde mannen in regionale speciale gevallen. Een meerderheid van de deelnemers aan de bijeenkomst rond de problemen in het Amazonegebied stemde in met het voorstel om "geschikte en erkende" mannen daar tot priester te wijden, zelfs al hebben ze een gezin.

Volgens het slotdocument hebben enkele bisschoppen voorgesteld dit thema ook op "universeel" niveau aan te snijden. Uitdrukkelijk is wel gesteld dat een afschaffing van het duizend jaar oude celibaat niet aan de orde is.

Een synode neemt geen bindende beslissingen, maar maakt een rapport voor de paus. De tekst dient als basis voor verdere discussies. Enkel mannen kunnen voor het slotdocument stemmen.

Paus Franciscus sluit morgen/zondag de Amazone-synode af.

Drie weken lang hebben bisschoppen en experten uit Zuid-Amerika en andere delen van de wereld van gedachten gewisseld over de bijzondere uitdagingen voor de kerk in het Amazone-gebied. Daar heerst een tekort aan priesters zodat het voorstel viel om getrouwde mannen tot priester te wijden. Wat meteen op hevige kritiek stootte van conservatieve geestelijken. Die vrezen dat uiteindelijk de afschaffing van het celibaat permanent kan worden.

bron: Belga