Bijna helft van de jongeren piekert over geld

Bijna helft van de jongeren piekert over geld

Omgekeerd maakt 16% van de jongeren zich nooit zorgen over geldgebrek. De aard van de geldzorgen is ook sterk leeftijdsgebonden: 15- tot 19-jarigen maken zich vooral zorgen over voldoende geld voor nieuwe kleren (34%), voor hobby's (33%) en voor feestjes (28%). De 20- tot 30-jarigen hebben geldzorgen die te maken hebben met het kunnen betalen van de huur of afbetaling van een huis of appartement. Wie niet studeert en nog thuis woont, maakt zich hoofdzakelijk zorgen over het kunnen afbetalen van een auto en andere kosten.

Weinig kennis van (geld)zaken

Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren weinig weten over hun geldzaken. Slechts 27% geeft zichzelf een hoge score als het gaat over financiële kennis. Vooral over lenen, verzekeren, pensioensparen en belastingen weten jongeren weinig. Dit gebrek aan financiële kennis gaat samen met een lage mate aan financiële betrokkenheid, de mate waarin jongeren goed op de hoogte zijn van hun financiën. Slechts bij 42% is dat het geval. Zeker bij wie financiële problemen heeft, zakt de betrokkenheid naar een dieptepunt. Wie geen financiële problemen heeft, is vaker betrokken.

Opvoeding

Uit het onderzoek blijkt dat veel ouders niet graag met hun kinderen over geld praten. Zeggen hoeveel je verdient, hoeveel je uitgeeft en hoeveel er op je spaarboekje staat, lijkt volgens het onderzoek anno 2020 nog steeds een taboe. Dat maakt het volgens de Gezinsbond voor jongeren moeilijk om te leren omgaan met geld en financiële kennis op te bouwen. "Enerzijds achten ouders zichzelf best bekwaam om hun kinderen te leren omgaan met geld, maar anderzijds geven ze wel toe dat hun kinderen op dat vlak onvoldoende scoren", zegt Yves Coemans van de Gezinsbond. "Uit de praktijk weten we dat nog te veel ouders het moeilijk vinden om met hun kinderen over geld te praten en dat ze er zich onzeker bij voelen. Ze nemen hun rol als financiële opvoeder nog te weinig op."

Febelfin is vragende partij om financiële educatie zo ruim mogelijk op te nemen in de eindtermen van het middelbaar onderwijs. De federatie reikt de hand uit naar de verschillende onderwijskoepels om te bespreken hoe we dit best aanpakken.

Onderzoeksbureau Indiville voerde het onderzoek uit voor het uitbreken van de coronacrisis bij 2.000 jongeren tussen de 15 en 30 jaar oud.