"Bijna 9 procent van schoolfacturen blijft onbetaald"

Zo'n 8,8 procent van alle schoolfacturen in Vlaanderen wordt nooit betaald. Als belangrijkste reden verwijzen scholen naar de financiële problemen van gezinnen (76 pct) of slordigheid (72 pct), maar opmerkelijk: 30 procent van de ouders legt de schoolfactuur bewust onderaan de stapel facturen. Dat blijkt uit een rondvraag van incassobureau Intrum Justitia, bij 103 Vlaamse scholen aan het einde van dit schooljaar. Scholen kampen meer dan bedrijven met onbetaalde facturen, zo blijkt. Bij bedrijven worden gemiddeld 2,7 procent van alle facturen als onbetaald afgeschreven, drie keer minder dan in het onderwijs.

Uit de rondvraag blijkt dat twee derde van de schoolfacturen op tijd wordt betaald. Een kwart wordt te laat betaald en 8,8 procent zelfs helemaal niet. Volgens 62 pct van de ondervraagde schooldirecties is het probleem de jongste jaren toegenomen. Financiële details werden daarbij niet vrijgegeven.

Nagenoeg alle scholen hebben een procedure om wanbetalers aan te manen. Zo worden herinneringsbrieven gestuurd (93 pct), telefonisch contact opgenomen (63 pct) of worden de ouders persoonlijk aangesproken (70 pct). Voor gezinnen met betalingsproblemen biedt 99 procent van de ondervraagde schooldirecties uitzonderingsmaatregelen aan, zoals gespreide betaling of korting op de factuur.

Een derde van de scholen doet uiteindelijk een beroep op een externe partner, zoals een incassobureau, een advocaat of een deurwaarder, om het geld in te vorderen. Daarnaast organiseren heel wat onderwijsinstellingen activiteiten (bvb eetfestijnen) om de factuur wat te drukken.

bron: Belga