Bijna 2 miljoen euro steun voor personen met handicap in het buitenland

Bijna 2 miljoen euro steun voor personen met handicap in het buitenland

Meer en meer budget voor personen met een handicap wordt in het buitenland besteed. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Tine Van der Vloet heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). In 2012 ging nog 1,3 miljoen euro van de steun van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) naar personen in het buitenland, in 2015 was dat bijna 2 miljoen euro. Momenteel zijn er volgens de cijfers van minister Vandeurzen 35 personen, van wie er 5 jonger zijn dan 21, die ondersteuning krijgen in het buitenland. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die ondersteuning inkopen in een voorziening in Nederland. Vandeurzen: "De reden die het vaakst wordt aangehaald om de ondersteuning in het buitenland te verantwoorden is de afstand tot de thuisomgeving, evenals de specificiteit van de ondersteuning die nodig is en in de betreffende voorziening wordt geboden".

In Vlaanderen is de overstap naar het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) in volle gang. Bedoeling is om elke persoon met een handicap die meer nodig heeft dan een basisondersteuningsbudget (BOB) een soort financieel 'rugzakje' te geven waarmee men zelf zijn zorg kan inkopen.

Maar wat met de mensen die in het buitenland ondersteuning krijgen? Zullen zij met de overgang naar het PVF-systeem continuïteit hebben? Die vraag legde N-VA-politica Van der Vloet ook voor aan minister Vandeurzen. Wie nu al in het buitenland ondersteuning krijgt, zal volgens Vandeurzen in 2017 omgeschakeld worden in het PVF-systeem. Daarnaast zal tegen eind 2016 een procedure uitgewerkt worden "om vragen naar het vergoeden van ondersteuning in het buitenland in het kader van persoonsvolgende financiering te beoordelen".

Vandeurzen benadrukt wel dat het gaat om een "specifieke procedure die slechts in uitzonderlijke omstandigheden ingeroepen kan worden indien blijkt dat de inzet van het persoonsvolgend budget in Vlaanderen niet haalbaar is". Met die reactie is Van der Vloet iets minder gelukkig. "Ik zal opvolgen hoe dit in het najaar wordt verwoord. Ik vind het belangrijk dat iedereen wie zijn zorg net over de grens wil aankopen, omdat dit beter in zijn situatie past of omdat de hulp gewoonweg dichterbij wordt aangeboden, dit moet kunnen doen".

bron: Belga