Bijna 1,2 miljoen Vlaamse kinderen opnieuw naar school

Bijna 1,2 miljoen Vlaamse kinderen opnieuw naar school

1 september, of dit jaar 2 september, is traditioneel de start van een nieuw schooljaar. Voor zowat 1,2 miljoen leerlingen en zo'n 164.000 personeelsleden rinkelt de schoolbel opnieuw (of voor de eerste keer).

Koning Filip zette deze ochtend zijn dochter - prinses Eleonore - af aan het Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel.

Even traditioneel zijn de nieuwigheden aan het begin van een nieuw schooljaar. Zo worden de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs gelijkgesteld met het lager onderwijs, iets wat het Vlaams Parlement nog vlak voor de verkiezingen goedkeurde.

Nieuwe eindtermen eerste graad secundair onderwijs

Het wordt ook uitkijken naar de start van de nieuwe eindtermen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Eindtermen zijn minimumdoelen die het Vlaams Parlement noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Het is afwachten of de scholen voldoende voorbereid zijn op die vernieuwde eindtermen.

Ook de vernieuwde inschrijvingsregels treden in werking, al gaat het dan al om de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021. Scholen die leerlingen willen kunnen weigeren op basis van capaciteit, worden verplicht de inschrijvingen te organiseren via een digitale aanmeldingsprocedure. Alle aanmeldende scholen gebruiken hetzelfde standaardalgoritme - een ordening op toeval met optimalisatie - om leerlingen te ordenen en toe te wijzen.

Verlof

Ongeveer 16 procent van de werknemers met kinderen tussen 5 en 12 jaar heeft dit jaar verlof genomen op de eerste schooldag. Dat blijkt uit een analyse van HR-specialist Attentia.

Nog volgens Attentia nemen vooral moeders verlof op de eerste schooldag. Ook al was er bij de mannen een stijgende trend merkbaar van 2015 tot 2017, sinds 2018 blijven de afwezigheidscijfers in die groep hangen rond de 5 procent. Bij vrouwen is dat 11 procent.

De steekproef is van toepassing op 22.458 werknemers uit het klantenbestand van Attentia met kinderen tussen 5 en 12 jaar.

Lees ook : Nick Cave komt terug naar België voor een babbel

Chargement
Tous