Bewijs van vloeibaar water op Mars ontdekt

Bewijs van vloeibaar water op Mars ontdekt

Curiosity, een van de rovers van NASA op Mars, heeft bewijs gevonden dat vloeibaar water in de buurt van het oppervlak kan bestaan. Mars zou te koud zijn voor vloeibaar water aan het aardoppervlak, maar de zouten in de bodem verlagen het vriespunt waardoor het er toch zou kunnen zijn.

De resultaten tonen aan dat de donkere lijnen die zichtbaar zijn op foto's van kraters gevormd konden zijn door water. Wetenschappers denken dat de dunne stroompjes gevormd worden wanneer de zouten in de bodem waterdamp absorberen uit de atmosfeer. De temperatuur van deze stroompjes is ongeveer -70° C wat te koud is voor microbacteriële levensorganismen om te overleven.

Het is echter nog altijd mogelijk dat er leven is op Mars, want organismen zouden eventeel ergens onder de oppervlakte kunnen overleven, waar de omstandigheden gunstiger zijn.

De wetenschappers van NASA waren in staat om dankzij metingen en gegevens van Curiosity te concluderen dat er tijdens de winternachten rond de evenaar van Mars, vloeibaar water moet zijn. Maar de vloeistof verdampt tijdens de Martiaanse dag wanneer de temperaturen stijgen.

"We zien een dagelijkse watercyclus. Wat zeer belangrijk is dat deze cyclus in stand wordt gehouden door de zoute bodem. Op aarde hebben we een uitwisseling tussen de atmosfeer en de grond in de vorm van regen, maar op Mars hebben we dit niet," legt Javier Martin-Torres, een co-onderzoeker en wetenschapper die betrokken is bij de missie van Curiosity.