Bewezen: we vinden vrouwen slimmer dan mannen

Bewezen: we vinden vrouwen slimmer dan mannen

Zo'n 75 jaar geleden was de algemene opvatting dat mannen intelligenter waren dan vrouwen. Maar de voorbije decennia is dat beeld volledig bijgestuurd en momenteel zijn we het tegenovergestelde van mening. Het slimste geslacht is het vrouwelijke, blijkt uit een onderzoek dat vorige maand gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift American Psychologist. En we hebben niet alleen meer vertrouwen in hun intelligentie, we vinden vrouwen ook competenter, emotioneler en socialer, zo blijkt. Mannen zijn dan weer ambitieuzer, besluitvaardiger en agressiever.

Evolutie hand in hand met sociale context

Voor het onderzoek werden de resultaten van 16 bevragingen uit 1946-2018 onder de loep genomen. Daarin werd in totaal aan meer dan 30.000 Amerikaanse volwassenen gevraagd welke karaktereigenschappen ze zouden linken aan mannen en vrouwen. Dat de stereotypes over mannen en vrouwen doorheen de jaren evolueren, bewijst volgens de onderzoekers dat ze niet vastliggen. Ze geven wel weer wat de posities zijn die mannen en vrouwen in de samenleving innemen.

Zo voerde in 1950 net iets meer dan een derde van de Amerikaanse vrouwen betaald werk uit. In 2018 steeg dat tot 57%. Van alle afgestudeerden in de VS in 2017 was 57% een vrouw en ook een meerderheid van de gepromoveerden was een vrouw. Dat heeft duidelijk zijn effect gehad op hoe de samenleving de intelligentie van vrouwen beoordeelt. In 1946 zei 34% van de bevraagden dat vrouwen slimmer waren dan mannen, in 2018 was dat bijna verdubbeld naar 65%.

Glazen plafond schemert door

Opmerkelijk is ook dat vrouwen nog socialer aanzien worden dan dat dat vroeger al het geval was. We vinden ze ook competenter, maar linken ze niet aan kenmerken die traditioneel geassocieerd worden met hoge bedrijfsfuncties. Ambitie, besluitvaardigheid en agressie zijn nog steeds attributen die veelal aan mannen toegewezen worden. Een verklaring daarvoor kan zijn dat vrouwen, ondanks hun toegenomen aanwezigheid in het bedrijfsleven, nog steeds opvallend minder topjobs innemen.