Bestrijding van cybercriminaliteit blijft grote uitdaging voor rechtshandhaving

Bestrijding van cybercriminaliteit blijft grote uitdaging voor rechtshandhaving

Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen, kaartte in zijn openingsrede het toenemend belang van de bestrijding van cybercriminaliteit aan. Hij vindt dat de rechtshandhaving mee op de kar van de technologie moet springen. "De rechtstaat moet mee, moet durven kiezen om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen." Er gaat geen dag, week of maand voorbij of onze samenleving wordt geconfronteerd met één of andere vorm van cybercriminaliteit. Dat is niet verwonderlijk: het internet en de daarbij horende moderne communicatiemiddelen zijn niet meer weg te denken uit het dagdagelijkse leven van de burgers, bedrijven en overheden.

"Deze digitale revolutie biedt ongetwijfeld enorme kansen voor economische en maatschappelijke vooruitgang, maar we moeten ons ook bewust zijn dat er een keerzijde is aan de toenemende impact van deze digitale technologieën. Ook de criminaliteit heeft nieuwe kansen gekregen. Dit stelt zeer reële uitdagingen op het vlak van de rechtshandhaving waardoor nieuwe mogelijkheden op het vlak van opsporing en vervolging moeten worden aangesneden", zegt Vandenbruwaene.

De opbouw en instandhouding van de nodige gespecialiseerde kennis, het opvolgen en in kaart brengen van de nieuwste technologische evoluties en doorgedreven opleidingen van de politiediensten en magistraten zijn hierbij cruciaal. Hiervoor zijn echter voldoende middelen en mensen nodig.

"Hoewel de kaders van de Regionale Computer Crime Units (RCCU) en Federale Computer Crime Unit (FCCU) recent licht werden uitgebreid, is het onthutsend te moeten vaststellen dat de daadwerkelijke invulling ervan problematischer blijkt te zijn. Slechts vijf van de veertien RCCU's zijn volledig opgevuld en het FCCU slechts voor 64 procent. Bovendien volstaat het niet om extra mensen aan te werven, zij moeten ook over de noodzakelijke uitrusting en training beschikken, wil men pretenderen minstens gelijke tred te houden met de cybercriminaliteit. Gelet op de huidige cijfers dreigt dit een illusie te worden", stelt de procureur-generaal.

bron: Belga