"Besparingen kinderbijslag gaan volledig in tegen afspraken rond Groeipakket"

"Besparingen kinderbijslag gaan volledig in tegen afspraken rond Groeipakket"

De Gezinsbond is niet te spreken over de besparingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren door de indexering van de kinderbijslag aan te passen. "Deze besparingen gaan volledig in tegen de afspraken die gemaakt werden bij de invoering van het Groeipakket door de vorige regering, die nochtans uit dezelfde partijen bestond", klinkt het. Vlaanderen wil in de oude kinderbijslagregeling - voor kinderen geboren voor 1 januari 2019 - de basiskinderbijslag en de leeftijdsbijslag vanaf het derde kind de volgende 5 jaar niet meer indexeren. Daarnaast wil de regering de indexatie van de basiskinderbijslag én de leeftijdsbijslag van het eerste en tweede kind in de oude regeling én het basisbedrag van alle kinderen in de nieuwe regeling - kinderen geboren na 1 januari 2019 - indexeren met vertraging, telkens pas in september. Met beide ingrepen samen zou Vlaanderen in 2021 al 50 miljoen besparen en tijdens de volledige legislatuur zelfs 100 miljoen euro.

Voor de Gezinsbond zijn deze besparingen een complete verrassing, aangezien er over mogelijke besparingen in de kinderbijslag niets terug te vinden is in de verkiezingsprogramma's of in het regeerakkoord, klinkt het in een persbericht.

"Deze besparingen gaan volledig in tegen de afspraken die gemaakt werden bij de invoering van het nieuwe Groeipakket door de vorige regering. Tijdens de vorige legislatuur zijn er twee indexsprongen geweest in de kinderbijslag, met de belofte om het uitgespaarde budget opnieuw te investeren in de kinderbijslag en om knelpunten weg te werken", aldus Yves Coemans, attaché gezinsinkomen bij de studiedienst van de Gezinsbond.

"Het is onduidelijk of dit gebeurt en gezinnen krijgen er nieuwe indexsprongen bovenop. Bij de invoering van het Groeipakket werd ook een evaluatie in het vooruitzicht gesteld. In plaats van oplossingen voor de bestaande knelpunten waaronder de combinatiegezinnen, eenkindgezinnen in de oude regeling en nieuwe wezen wordt er al bespaard zonder een voorafgaande evaluatie."

Volgens de Gezinsbond zijn het vooral de gezinnen met drie of meer kinderen die het gelag betalen. "Voor grote gezinnen die nu al in armoede leven of moeilijk rondkomen is dit zwaar om te dragen", klinkt het.

bron: Belga