"Bericht over 'onzichtbare wachtrij' doet onzekerheden opnieuw toenemen" (Groen)

"Bericht over 'onzichtbare wachtrij' doet onzekerheden opnieuw toenemen" (Groen)

De onzekerheden binnen het Agentschap Integratie en Inburgering nemen opnieuw toe. Dat zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) na het bericht in De Standaard dat 1.500 mensen meer dan een jaar op inburgeringslessen wachten. Over het al dan niet bestaan van wachtlijsten bij het Agentschap wordt al langer gediscussieerd. De Standaard kon de cijfers uit januari inkijken, en daaruit moet blijken dat bijna 1.500 mensen langer dan een jaar op een cursusaanbod maatschappelijke oriëntatie (MO) in hun moedertaal wachten. Maar omdat de directie benadrukt dat de lessen Nederlands wel kunnen doorgaan, is dan ook officieel geen sprake van wachtlijsten en blijven de wachtenden 'onzichtbaar'.

Voor Groen-parlementslid Moerenhout nemen de onzekerheden binnen het Agentschap opnieuw toe, na eerdere berichten over tekorten in de begroting en tal van ontslagen. Ze herhaalt de vraag naar een onafhankelijke doorlichting. "Het is de enige manier om een helder en onderbouwd antwoord te kunnen krijgen op de heersende vragen over de vermeende wachtrijen, maar ook over het mogelijke mismanagement en de tekorten in de begroting", zegt ze. "Het is de enige manier om het inburgeringsbeleid opnieuw op het goede spoor te krijgen."

De tijd van struisvogelpolitiek moet voorbij zijn, gaat Moerenhout verder. "De berichten zijn te alarmerend om niks te doen. CD&V en N-VA hebben dan wel de mond vol over het belang van integratie in onze samenleving, maar steunen het voorstel tot een doorlichting niet. Dat is onaanvaardbaar."

bron: Belga