Bereken hier de effecten van de taxshift op uw nettoloon

Bereken hier de effecten van de taxshift op uw nettoloon

De website mijntaxshift.be werd ontwikkeld in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën en het digitale webagentschap Calibrate. Volgens Van Overtveldt (N-VA) gaat het niet om een promocampagne. «Deze website geeft een objectief beeld en moet de burger wegwijs maken», benadrukt de minister van Financiën.

Positieve effecten

Op de startpagina van de site kunnen burgers via een simulator de positieve effecten op hun maandelijkse nettoloon berekenen voor de volgende jaren. Naarmate de diverse onderdelen van de taxshift worden omgezet in wetgeving, zullen de gegevens ook verder up-to-date worden gehouden.

Boerenbedrog

Tegelijk hoort er volgens sp.a een belangrijke nuance bij de simulator. De oppositiepartij omschrijft het instrument van Van Overtveldt zelfs als «boerenbedrog». «Er zijn enkel lastenverlagingen in opgenomen. Verderop op de website vind je wel uitleg over de lastenverhogingen via de suikertaks, de accijnzen op diesel, alcohol, tabak en btw op elektriciteit, maar die zijn dus niet meegerekend in de simulator», stelt Kamerlid Peter Vanvelthoven. «Enkel de lusten worden meegegeven voor de werkenden, niet de lasten. Nochtans zijn die lasten hoger.»