Benelux kiest voor dezelfde tijdszone

Benelux kiest voor dezelfde tijdszone

Michel Rutte en Bettel staken de koppen bij elkaar voor aanvang van de informele Europese top in de Mozartstad. Ze hadden het onder meer over de door de Europese Commissie voorgestelde afschaffing van de overgang van zomeruur naar winteruur, en omgekeerd. "We hebben afgesproken dat er overleg wordt gestart", verklaarde Michel na het onderhoud. "Er moet een vorm van raadpleging komen in de drie landen."

Luisteren naar bevolking 

Of België, en bij uitbreiding dus ook Nederland en Luxemburg, in de toekomst zullen vasthouden aan het zomeruur of aan het winteruur, of als ze ervoor zullen pleiten de overgang te behouden, kon Michel niet zeggen. "Het is onze prioriteit om één gemeenschappelijke beslissing te nemen en daar ook een aantal buurlanden bij te betrekken. Denk aan Frankrijk, Duitsland en Italië." De Benelux-landen nemen het voortouw, aldus Michel.

Maar voor er een standpunt wordt ingenomen, willen Michel, Rutte en Bettel dus "naar de bevolking luisteren". Experten gaan nu bekijken hoe er een raadpleging kan worden georganiseerd. Michel pleit hoe dan ook voor een keuze van het "gezond verstand".

Deadline april 2019

Eurocommissaris voor Transport Violeta Bulc wil dat de lidstaten op zondag 31 maart 2019 voor de laatste keer omschakelen naar de zomertijd. Tegen april zou elke lidstaat dan aan de Commissie moeten meedelen of hij voor permanente zomer- of wintertijd kiest. Landen die voor de permanente wintertijd opteren, zetten dan op 27 oktober voor de laatste keer de klok een uur achteruit.

Wel hoopt de Europese Commissie dat de lidstaten voor het einde van het jaar een akkoord kunnen bereiken over de afschaffing van de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd.