Ben Weyts en François Bellot bereiken akkoord over voorlopige rijbewijzen

Ben Weyts en François Bellot bereiken akkoord over voorlopige rijbewijzen

Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts en zijn federale tegenhanger François Bellot hebben een akkoord bereikt over de verplichte wachttijd voor voorlopige rijbewijzen. Die verplichte wachttijd verdwijnt binnenkort. Het kwam de voorbije weken regelmatig tot botsingen tussen Weyts en Bellot. Inzet is de bevoegdheid over de afschaffing van de wachttijd van drie jaar voor bestuurders die hun voorlopig rijbewijs laten vervallen. De Vlaamse minister wil die "absurde straftijd" afschaffen. De federale minister is op zich niet tegen de afschaffing, maar vindt dat Vlaanderen zijn bevoegdheidsboekje te buiten gaat.

Bellot verwees daarbij naar een advies van de Raad van State. Weyts sprak van "blokkeringsfederalisme", "een uitzichtloze discussie" en "een chaotische situatie", waarvan duizenden Vlaamse jongeren de dupe zijn.

Volgens Weyts hebben beide kabinetten en de andere gewesten intussen rond de tafel gezeten en zijn ze tot een akkoord gekomen om de Vlaamse regelgeving in te voeren voor heel België. Er is volgens de Vlaamse minister ook een akkoord over de zeven beroepsprocedures die bij de Raad van State lopen in verband met de bevoegdheidsdiscussies. "Beide kabinetten gaan daarover binnenkort samen zitten en bekijken hoe de federale regering het beroep kan staken tegen de positieve adviezen van de Raad van State", aldus Weyts.

Voorts is Bellot volgens Weyts bereid om tegemoet te komen aan de vraag van de gewesten om het mogelijk te maken dat het rijbewijs B wordt aangepast in functie van regionale variaties.

Weyts is naar eigen zeggen blij dat er een doorbraak is. "Dit speelt in het voordeel van duizenden Vlaamse jongeren die nadeel ondervinden van deze situatie."

bron: Belga