Ben jij geen procrastinator, maar een precrastinator? Dit doe je eraan

Ben jij geen procrastinator, maar een precrastinator? Dit doe je eraan

Ben je zelf een precrastinator, dan herken je je gedrag waarschijnlijk meteen. Tijd is voor jou geen mogelijkheid, maar een gegeven dat je moet verslaan. Hoe sneller je je taken af hebt, hoe beter.

Precrastinatie

De term precrastinatie kwam voor het eerst aan bod in 'Knowing Hands: The Cognitive Psychology of Manual Control', een boek van David Rosenbaum. Hij legt daarin ook uit wat het woord voor hem precies betekent: "De term was bedoeld als antoniem voor procrastinatie, waarbij mensen de tendens hebben om alles uit te stellen, hoewel ze het ook meteen zouden kunnen doen. Precrastinatie betekent dat je iets liever te vroeg doet, zelfs als je er beter even mee zou kunnen wachten." Tijdens zijn onderzoek viel het Rosenbaum bijvoorbeeld op dat sommige mensen liever aan het begin van hun vakantie shoppen dan aan het einde, zelfs als dat betekent dat ze er hun hele reis mee moeten zeulen.

Geen goede eigenschap

De verklaring voor het fenomeen is wellicht niet zo ingewikkeld. Door iets meteen te doen, hoeven we er niet langer aan te denken, wat zorgt voor minder stress. Maar dat betekent in de praktijk vaak dat we dingen of niet goed doen, of er meer energie aan besteden dan nodig. Zeker op het werk is precrastinatie geen al te goede eigenschap, vooral voor jezelf. Als je tegen de middag al je taken al hebt afgewerkt, betekent dat meestal dat je je daarna verveelt of dat je baas je nog meer taken geeft. Je krijgt op een dag in dat geval heel veel gedaan, maar toch ben je niet voldaan omdat je de indruk hebt dat je nog meer extra taken had kunnen doen.

Dit kan je eraan doen

Om ervoor te zorgen dat je minder gaat procrastineren, kan je verschillende dingen doen. Bekijk ten eerste je lijstje met taken voor die dag en denk na over wat belangrijker is en wat meer tijd vergt. Kijk ook eens naar de volgorde waarin je meestal werkt. Misschien werkt het voor jou wel beter om eerst kleine, snelle, onbenullige dingen te doen en dan pas de grote taken aan te pakken. Dan ligt er al minder op je bord en kan je je tijd ook beter inschatten.