"Beloofde federale steun tegen transmigranten in Zeebrugge blijft uit"

"Beloofde federale steun tegen transmigranten in Zeebrugge blijft uit"

Ondanks de belofte van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om federale steun naar Zeebrugge te sturen in de strijd tegen transitmigranten, blijft de hulp voorlopig achterwege. "Er is zich nog niemand komen aanmelden bij onze lokale politie, nochtans is dat de te volgen procedure", meldt schepen en CD&V-Kamerlid Franky Demon. Minister Jambon meldt dan weer dat er wél extra steun is in juli en augustus voor het West-Vlaams interventiekorps. Ruim twee weken geleden vroeg Demon in een brief aan minister Jambon om extra inzet van de federale politie in Zeebrugge. Die vraag kwam er tijdens een nieuwe piek van transitmigranten aan de kust. De lokale politie wordt al overbevraagd tijdens het drukke toeristische seizoen en dus trok Demon aan de alarmbel.

In de Kamer beloofde de minister om extra manschappen in te zetten. "Maar tot op heden heeft zich niemand aangemeld. Dat is nochtans de procedure. Als er hulp komt van federale agenten moeten ze zich bij onze korpschef aanmelden", zegt Demon. "We zullen het zeker opvolgen en hem erover ondervragen, maar we willen vooral actie zien op het terrein. Jambon moet zijn belofte nakomen", klinkt het.

Volgens minister Jambon is er wel degelijk extra federale hulp bij het interventiekorps West-Vlaanderen (CIK) gekomen ter ondersteuning van de kustzones. Voorts wordt het CIK West-Vlaanderen tijdens de twee zomermaanden, net zoals voorgaande jaren, "maximaal gevrijwaard van inzet elders in het land".

"We zien inderdaad dat Zeebrugge gevoelig blijft als aantrekkingspool voor transmigranten en zijn ons bewust van de bezorgdheden van de lokale besturen", aldus het kabinet van de minister. "We houden zeker rekening met de problematiek als we vanuit de politie mensen en middelen verdelen over de snelwegparkings, openbaarvervoerlijnen en zo meer. De scheepvaartpolitie zet ook heel wat middelen in ter hoogte haven Zeebrugge. Indien nodig kan Brugge via de geijkte kanalen aan de federale politie bijkomende steun vragen."

bron: Belga