Belgische Moslimexecutieve en bisschoppen betuigen hun steun aan Frankrijk

Belgische Moslimexecutieve en bisschoppen betuigen hun steun aan Frankrijk

Het Executief van de Moslims van België (EMB), de organisatie die de moslims in België vertegenwoordigt, is ontzet over de aanslag van vannacht in Nice. Ook de Belgische bisschoppen betuigen hun steun aan Frankrijk. "Het Executief van de Moslims van België (EMB) kan alleen zijn ontzetting uitdrukken na de tragedie die het Franse volk opnieuw treft", zo meldt Salah Echallaoui, de voorzitter van de Moslimexecutieve.

"Droefheid en verbijstering bemannen onze harten na deze zinloze daad die zonder onderscheid mannen, vrouwen en kinderen treft. De verschrikkelijke beelden herinneren er ons aan dat dit blinde geweld vele burgers overal ter wereld treft, vooral daar waar oorlog en vrees voor een nieuwe aanslag het dagdagelijkse leven bepalen."

Echallaoui roept op tot gebed. "Op deze gebedsdag nodigt het EMB de moslims uit de slachtoffers van de nachtmerrie, te Nice en elders, te herdenken en hun medeleven voor de getroffen families te betuigen."

"Eenheid en solidariteit zijn de beste wapens tegen diegenen die chaos willen creëren", concludeert Echallaoui.

Een gelijkaardig boodschap weerklinkt bij de Belgische bisschoppen. "Verbijsterd door het dramatische nieuws over de aanslag in Nice, delen de bisschoppen van België in de verslagenheid van de Franse bevolking", zo staat te lezen in een persbericht.

"De Belgische bisschoppen zijn met de collega's van Frankrijk verbonden in gebed. Mogen waarachtige ontmoetingen de vriendschapsbanden en het wederzijdse respect tussen alle burgers sterker maken."

bron: Belga