Belgische meisjes voelen zich gediscrimineerd

Belgische meisjes voelen zich gediscrimineerd

Ondanks het eeuwig durende succes van de lofzang van Raymond van het Groenewoud, ervaren meisjes in ons land nog steeds het gevoel dat ze niet dezelfde kansen krijgen. Tot die conclusie kwam een enquête van Plan International, dat naar aanleiding van Wereldmeisjesdag ongeveer 500 Belgische jongeren tussen 15 en 24 jaar bevroeg. De organisatie werkt al jaren aan een betere toekomst voor meisjes in ontwikkelingslanden. De bevraging leerde de ngo dat er ook in België iets moet veranderen.

Jongen in de zetel, vrouw in de keuken

Jongens en meisjes zijn het erover eens dat vooral jonge vrouwen te maken krijgen met intimidatie op straat. Een op de vier meisjes wordt ‘vaak' of ‘zeer vaak' nagefloten of nageroepen. Bijna een op de zeven zegt zelfs ‘vaak' of ‘zeer vaak' te worden geconfronteerd met ongewenste aanrakingen op openbare plaatsen.

Alleen uitgaan 's avonds is geen optie voor twee op de drie meisjes. Onder de jongens is dat voor een op de drie het geval. Ook huishoudelijke taken worden nog niet gelijk verdeeld. Zo'n 86% van de bevraagde jongeren zegt dat meisjes vaker de was doen en strijken.

Een studierichting kiezen is blijkbaar ook niet hetzelfde voor meisjes als voor jongens. Bijna 15% procent van de jongens en 22% van de meisjes ondervinden tijdens hun schoolcarrière druk om een bepaalde richting te kiezen omdat ze een jongen of een meisje zijn.

Jonge vrouwen zijn zich meer bewust van discriminatie op de arbeidsmarkt dan jongens. Een op de drie meisjes zet die vorm van onfaire behandeling in haar top drie van discriminatie, ten opzichte van een op de zes jongens.