Belgische huizen hebben meeste ruimte

Belgische huizen hebben meeste ruimte

Overbevolkte huishoudens zijn woningen waar de bewoners te weinig leefruimte hebben in vergelijking met de grootte van het gezin. Gemiddeld is dat in de Europese Unie voor ongeveer 17,1% van de gezinnen het geval. België zit daar met 2% dus ruim onder, net als onder meer Cyprus (2,2%) en Nederland (3,5%).

In Roemenië daarentegen leeft meer dan de helft van de gezinnen (52,3%) in een overbevolkt huishouden. In Hongarije, Polen, Bulgarije en Kroatië ligt de overbevolkingsgraad tussen 40 en 50%.

Eengezinswoning

De Eurostat-publicatie bevestigt verder dat de Belg een eigen eengezinswoning verkiest. Zo leeft 77,6% van de Belgische bevolking in een huis, het op twee na hoogste niveau in de EU (na het Verenigd Koninkrijk en Kroatië). In Spanje, Letland, Litouwen en Griekenland wordt dan weer het vaakst in appartementen gewoond. In de hele Europese Unie leeft gemiddeld 59% in een huis en 40% in een appartement.

Eigen woning

De Belgen zijn in meer dan zeven op de tien gevallen (72%) eigenaar van hun woning. Dat is net iets meer dan het EU-gemiddelde van 70,1%. In Duitsland en Oostenrijk heeft slechts iets meer dan de helft een eigen woning.

Ten slotte besluit Eurostat dat een groot deel van het inkomen van de Belg naar zijn woonkosten gaat. Ruim een op tien Belgen moet minstens 40% van het gezinsinkomen uitgeven. Ook dat ligt iets lager dan het EU-gemiddelde. Griekenland is de uitschieter: ruim 40% van de Grieken besteedt minstens 40% van het gezinsinkomen aan zijn woning.