Belgische financieringsbehoefte 2016 lager dan verwacht

De Belgische financieringsbehoefte zou in 2016 uitkomen op 2,7 procent van het bruto binnenlands product. Dat stelt minister van Begroting Sophie Wilmès maandag in een persbericht. De FOD Begroting en Beheerscontrole heeft de begrotingscijfers voor 2016 bijgewerkt op basis van de laatste informatie over de primaire uitgaven, de sociale zekerheid en de fiscale ontvangsten. Volgens de nieuwe ramingen zou de financieringsbehoefte voor alle Belgische overheidsdiensten uitkomen op 2,7 procent van het bbp. Dat is lager dan de recentste vooruitzichten van de Nationale Bank (-3 procent) en de Europese Commissie (-3 procent), en lager dan de ramingen in de algemene uitgavenbegroting voor 2017.

Wilmès beklemtoont dat het slechts ramingen betreft. De definitieve afrekening wordt pas in het najaar gemaakt. Niettemin is de minister verheugd over het nieuws. "We weten het: 2016 is een zeer moeilijk jaar geweest maar dankzij de inspanningen van alle overheidsinstellingen zitten we zeker onder de drempel van 3 procent." Samen met minister van Financiën Johan Van Overtveldt wijst ze erop dat de inspanningen voortgezet moeten worden. "Om de begroting op koers te houden zal de regering permanent budgettair waakzaam moeten blijven en tijdig de nodige bijkomende inspanningen doorvoeren", aldus Van Overtveldt.

bron: Belga