Belgische concurrentiekracht veert op

Belgische concurrentiekracht veert op

Al decennia lang is de loonkosthandicap het pijnpunt van onze economie. Maar uit de nieuwe cijfers van de federale regering blijkt nu dat de loonkost in ons land minder is toegenomen dan in Duitsland, Frankrijk en Nederland, terwijl onze productiviteit bleef stijgen. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) sprak van «een belangrijk kantelpunt» en «een gunstige evolutie».

Het nieuwe rapport brengt ook de competitiviteit van onze economie in kaart, die boven het gemiddelde van de eurozone ligt. Peeters wees daarbij op een gunstige evolutie van de loonkost per producteenheid. Die is met 0,1% afgenomen, terwijl er in de buurlanden een lichte stijging plaatsvond. «Toch mogen we nog niet op onze lauweren blijven rusten», klinkt het. De loonkost per werknemer blijft immers hoger liggen dan in onze buurlanden.

Het rapport brengt nog andere werkpunten aan het licht. De overheidsfinanciën, het fiscaal klimaat en de arbeidsmarkt blijven zwakke plekken in onze economie. Ook de tewerkstellingsgraad van 67,3% ligt lager dan onze buurlanden en dan het gemiddelde van de eurzone. «Een lichte stijging in 2013 heeft de trend nog niet kunnen ombuigen», aldus Peeters. Ook de hoge werkloosheidsgraad bij jongeren en laaggeschoolden blijft een probleem.