Belgisch-Koreaanse diplomatieke archieven worden verzameld in boek

Belgisch-Koreaanse diplomatieke archieven worden verzameld in boek

De nationale instituten voor geschiedenis van België en Zuid-Korea zullen alle diplomatieke archieven tussen de twee landen sinds de eerste uitwisselingen verzamelen en publiceren. Dat hebben ze beslist tijdens het staatsbezoek van het Belgische koningspaar aan Zuid-Korea. De archieven zullen in een boek worden gepubliceerd tegen 2021, het jaar waarin de 120ste verjaardag van de totstandkoming van diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen wordt gevierd. De Belgische Koninklijke Commissie voor Geschiedenis en het Nationaal Instituut voor Koreaanse Geschiedenis ondertekenden woensdag een ontwerpakkoord om de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen in een boek te gieten. Het boek zal ook Belgisch-Koreaanse documenten bevatten ten aanzien van Japan en China. De documenten dateren uit de periode van 1866 tot 1945.

Op de tweede dag van het staatsbezoek van het koningspaar aan Zuid-Korea, dinsdag, werd er een expositie gehouden over de belangrijkste momenten van de diplomatieke betrekkingen tussen België en Korea in 10 archieven. Als voorbode van de ontmoeting tussen de koning en de voorzitter van het Zuid-Koreaanse parlement, werd deze aan de delegatie voorgesteld.

Het oudste Belgische document betreffende Korea dateert van 1882. België had toen al vertegenwoordigers in China en Japan, maar nog niet in Korea. In het document meldt de Belgische ambassadeur in Tokio dat hij werd benaderd door Koreaanse diplomaten om diplomatieke banden met België aan te knopen.

Een van de andere voorgelegde documenten ging over de goedkeuring van de aanstelling van de eerste Belgische consul-generaal in Korea (1901).

In de selectie van documenten zit ook een brief uit 1948 van de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul-Henri Spaak, gericht aan baron Robert Silvercruys, waarin hij op de hoogte werd gebracht van de beslissing van België om de Republiek Korea (Zuid-Korea) te erkennen.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het Koreaanse schiereiland opgedeeld in twee staten boven en onder de 38ste breedtegraad, die later Noord- en Zuid-Korea werden.

Het project wordt gecoördineerd door Adrien Carbonnet, een professor aan de KU Leuven en verantwoordelijke van het Centrum voor Koreaanse Studies.

bron: Belga