"België zwaar gebuisd voor ontwerp klimaatplan"

"België zwaar gebuisd voor ontwerp klimaatplan"

«De score is gebaseerd op de ambitie, de gedetailleerde uitwerking van het beleid en de kwaliteit en inclusiviteit bij het opmaken van het plan», aldus Bond Beter Leefmilieu (BBL). België heeft antwoord gegeven op alle vragen die de Europese Commissie stelde. «Het ambitieniveau ligt veel te laag en de maatregelen zijn vaag en ontransparant, zonder perspectief op investeringsnoden en financieringsmiddelen», aldus de Vlaamse milieunetwerkorganisatie.

Vertraging

Op het vlak van ambitie haalt ons land 2,2 op 45, de tweede laagste score van alle lidstaten. België steunt in tegenstelling tot onze buurlanden immers niet de verhoging van de Europese 2030-doelstelling naar 55% CO2-reductie, wat nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Voor process quality haalt België 5,9 op 10, en 21,2 op 45 voor policy details.

De resultaten van het rapport liggen in lijn met de analyse die BBL maakt van het energie- en klimaatplan. «Zo streeft België naar een aandeel van 18,3% hernieuwbare energie tegen 2030. Dit zorgt voor een vertraging van de groei van hernieuwbare energie. Ook voor energiebesparing gaat België onder de lat.»