België wil "meer dan 40 procent" CO2-reductie in 2030

België wil "meer dan 40 procent" CO2-reductie in 2030

België wil er bij Europa op aandringen de CO2-uitstoot tegen 2030 te reduceren met "meer dan 40 procent". Daarover groeit een consensus bij de meerderheidspartijen. In de eerste versie van de aanbeveling aan de EU was nog sprake van een reductie met 55 procent, maar dat bleek een brug te ver voor onder meer N-VA en Open Vld. Maandag buigt de interparlementaire klimaatcommissie zich over de consensus. De verzamelde Belgische parlementen zitten al enkele weken samen om een gezamenlijke aanbeveling aan Europa te formuleren in aanloop naar de volgende klimaatconferentie, in Polen. Op die jaarlijkse conferenties wordt van de deelnemers, en dus ook Europa, verwacht dat de inspanningen uit het akkoord van Parijs worden aangescherpt. Als dat niet gebeurt kan de wereldwijde klimaatopwarming onmogelijk onder de 2 graden worden gehouden.

Wat energie-efficiëntie en hernieuwbare energie betreft, komt België al te laat met zijn aanbeveling. Europa heeft er zich de afgelopen weken toe verbonden 32,5 procent minder energie te verbruiken in 2030 en het aandeel hernieuwbare energie op te drijven tot 32 procent.

Blijft over: de CO2-uitstoot. In een eerste kladversie van de parlementairen zou België er bij Europa op aandringen de uitstoot met 55 procent te verlagen tegen 2030, tegenover de al besliste 40 procent. Dat zit er niet meer in. "Doelstellingen formuleren is één ding, haalbare plannen maken iets anders", vat Robrecht Bothuyne (CD&V) het samen.

In aanloop naar de vergadering van maandag groeit een consensus rond een reductie van "meer dan 40 procent". "De boodschap is dat we meer ambitie moeten tonen dan vandaag", aldus Bothuyne. "Maar we moeten realistisch zijn. We hebben de doelstelling van 2020 nog niet gehaald."

Open Vld kan zich vinden in die redenering. "Belangrijker voor ons zijn de doelstellingen tegen 2050, wanneer de uitstoot zou moeten dalen met 80 tot 95 procent", vindt Willem-Frederik Schiltz. "Als je de targets op korte termijn te hoog zet, gaan landen zoeken naar snelle oplossingen en dat zijn niet altijd de meest duurzame."

De oppositie hoopt desalniettemin nog meer uit de brand te slepen. "België staat de laatste tijd heel erg op de rem", zegt Johan Danen van Groen. "Hier zouden we het voortouw kunnen nemen. Ik zit liever in het koppeloton van Europa dan bij de landen die de boel vertragen."

bron: Belga