België ligt mijlenver van klimaatdoel

België ligt mijlenver van klimaatdoel

Met de klimaatmaatregelen die België tot nu toe heeft genomen, zou de uitstoot van broeikasgassen tegen 2035 niet dalen maar stijgen. Dat bericht De Standaard. De opvallende cijfers komen van de overheden zelf. Het rapport van de Belgische klimaatadministraties bevat de verwachtingen van ons land op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen voor de periode 2016-2035. Europa verplicht de lidstaten daar jaarlijks verslag over uit te brengen.

Volgens de recentste prognoses die De Standaard kon inkijken, heeft België nog een zeer lange weg te gaan. Met de maatregelen die tot nog toe zijn genomen, zal de uitstoot tussen 2016 en 2035 niet dalen maar stijgen, van 115,8 miljoen ton CO 2-equivalent naar 124,2 miljoen ton, een stijging met acht procent.

Vorig jaar hebben de verschillende regeringen elk wel een klimaat- en energieplan opgesteld met daarin bijkomende inspanningen. Die plannen, die nu ter beoordeling bij de Europese Commissie liggen, draaien de trend om. De uitstoot van broeikasgassen zou daardoor tegen 2035 dalen naar 96,5 miljoen ton. Dat is 17 procent minder dan in 2016, maar het is nog altijd een erg hoog cijfer.

Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (ex-Groen) dringt aan op meer ambitie.

bron: Belga