België blijft project drielandentrein steunen

België blijft project drielandentrein steunen

De Belgische overheid blijft het project van een drielandentrein onverminderd steunen. Dat benadrukken minister van Mobiliteit François Bellot (MR) en de minister bevoegd voor de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit op het Spoor Denis Ducarme (MR) in een reactie op berichtgeving van de Nederlandse krant NRC, dat vijf jaar na het Fyra-debacle een nieuwe "spooroorlog" dreigt tussen Nederland en België over de nieuwe treinverbinding van Aken (Duitsland) via Heerlen en Maastricht (Nederland) naar Luik (België). De ministers onderstrepen evenwel dat veiligheid op het spoor (Bellot is ex-voorzitter van de speciale commissie spoorveiligheid die opgericht werd na het treinongeval in Buizingen) voor hen de absolute prioriteit blijft. En het materieel voor de nieuwe drielandentrein voldoet niet, omdat het Europese veiligheidssysteem ETCS niet geïnstalleerd is.

Het European Train Control System (ETCS) is een automatisch treincontrolesysteem dat functioneert met behulp van bakens in het spoor en een informaticasysteem in de stuurcabine van de trein. Zowel de spoorinfrastructuur als de trein zelf moeten dus uitgerust zijn met het systeem, en dat laatste zou niet het geval zijn.

De ministers geven aan dat in België ETCS verplicht geïnstalleerd moet zijn op nieuw rollend materieel, en dat de Belgische wetgeving gestoeld is op Europese reglementering. "Deze reglementering, die van toepassing is in alle Europese lidstaten, verplicht de installatie van ETCS op al het nieuw rollend materieel dat besteld werd na 1 januari 2012 of in dienst gesteld werd na 1 januari 2015. Uitzonderingen kunnen niet toegekend worden aangezien de lijn Luik-Maastricht deel uitmaakt van het Europese TEN-T netwerk (trans-Europees transportnetwerk)", klinkt het.

Volgens Bellot en Ducarme heeft de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit op het Spoor (DVIS) al in 2015 meegedeeld en toegelicht aan Stadler, de constructeur van de treinen die vervoerbedrijf Arriva wil inzetten op de drielandenverbinding, dat de verplichting tot installatie van ETCS ook geldt voor de treinstellen van deze drielandentrein. "Deze verplichting werd ook steeds benadrukt in de bilaterale contacten tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer en het (Nederlandse) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook op ministerieel niveau werd dit herhaald", klinkt het.

De ministers benadrukken dat de Belgische regering "onverminderd" achter het plan blijft staan van een drielandentrein. Bellot wil "constructief samenwerken voor een verdere verbetering van de grensoverschrijdende verbindingen tussen België en Nederland, in het belang van de reizigers en met respect voor de geldende veiligheidsregels".

bron: Belga