België blijft niet gespaard van klimaatverandering

België blijft niet gespaard van klimaatverandering

De opwarming van de aarde lijkt vooralsnog een abstract begrip. De concrete impact ervan kan nog niet altijd bepaald worden, maar een rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) stelt dat ook België gevolgen zal dragen.

Ons land zal de komende jaren rekening moeten houden met hevige regenval, een stijging van het waterpeil in rivieren en een toename van het aantal overstromingen. Ook de winterstormen zullen in onze regio toenemen. Daartegenover staat dat door de opwarming onze vraag naar energie voor verwarming zal afnemen.

De klimaatverandering zal ook een effect hebben op handelsrelaties, waar voornamelijk de kleine, open economieën zoals België de gevolgen van zullen voelen. Volgens het EMA kostte de klimaatverandering sinds de jaren tachtig al 400 miljard euro aan de landen in de Europees Economische Ruimte - de EU met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

De zogenaamde ‘hotspots' van de klimaatverandering liggen in Zuid- en Zuidoost-Europa. Meer hittegolven en minder neerslag zullen daar voor droogte zorgen met negatieve consequenties voor de lokale landbouw, biodiversiteit en gezondheid, waarschuwt het EMA. Daarbij komt dat die landen ook als eerste de gevolgen zullen voelen van bijvoorbeeld de toename van klimaatvluchtelingen.