Belgen pendelen steeds vaker met het openbaar vervoer

Belgen pendelen steeds vaker met het openbaar vervoer

Dat blijkt uit een onderzoek van de federale overheidsdienst Mobiliteit naar de woon-werkverplaatsingen. In België stapte in 2014 65,6% van de werknemers alleen of met een gezinslid in de auto om naar het werk te trekken. In 2005 was dat nog 66,8%. Werknemers kiezen vaker voor het openbaar vervoer of de fiets. «Het gebruik van de trein, metro, tram en bus samen is met 15,3% gestegen sinds 2005», stelt de FOD Mobiliteit. Bijna 11% neemt nu de trein, terwijl metro, tram en bus gezamenlijk stijgen naar een aandeel van 6,9%. Het aandeel fietsers nam zelfs met een vijfde toe tot 9,5%.

Brussel

Het zijn vooral de werknemers die naar Brussel pendelen die de auto het meest aan de kant laten staan. Het gebruik van de wagen daalde in die groep van 47% in 2005 naar 39% in 2014. Het openbaar vervoer is er goed voor meer dan de helft van de woon-werkverplaatsingen, en ook fietsen en wandelen zijn populairder.

In Wallonië wordt de auto nog het vaakst gebruikt. Het gebruik bleef bovendien onveranderd op 85% tegenover tien jaar geleden. In Vlaanderen daalde het autogebruik voor woon-werkverkeer in dezelfde periode van 74% naar 71%.

Fileleed

Een afname van het autogebruik betekent niet automatisch dat de files afnemen. We staan nog steeds massaal stil op de wegen omdat ook het aantal werknemers is toegekomen. Vooral de toegankelijkheid van het openbaar vervoer heeft ervoor gezorgd dat mensen sneller op de trein of bus springen.

Uit de studie blijkt ten slotte dat het aantal maatregelen dat bedrijven en openbare instellingen nemen om de werknemers vlotter op hun werk te krijgen sinds 2005 voortdurend en duidelijk is gestegen in de drie gewesten. «Deze maatregelen hebben een zeer positieve invloed op de mobiliteit», klinkt het.