Belgen hebben lager nettoloon dan andere Europese werknemers

Belgen hebben lager nettoloon dan andere Europese werknemers

Belgische werknemers hebben een lager nettoloon dan andere Europese werknemers, door het hoge marginale tarief (53,5 pct) vanaf een relatief laag inkomen. Dat blijkt vandaag uit de Europese salarisstudie van Deloitte. De taxshift moest ervoor zorgen dat werknemers met een laag nettoloon meer van hun brutoloon overhouden. Hoewel Belgiës plaats in de ranglijst vorig jaar verbeterde, is er geen duidelijke impact in de nettolonen dit jaar. Vanaf 2018 zal een tweede fase van de taxshift in voege treden, met volgens Deloitte een positieve impact op de lonen in België.

In België zijn er dan weer wel belangrijke fiscale voordelen voor niet-werkende partners. Een gehuwde belastingplichtige met een echtgenoot of echtgenote die geen inkomen heeft, wordt in België minder zwaar belast dan een alleenstaande belastingplichtige. In vergelijking met andere Europese landen is dat belastingvoordeel voor lagere inkomens in België het grootst. Voor de hogere lonen behoort ons land nog steeds bij de landen die het grootste fiscaal voordeel toekennen aan een niet-werkende partner, na Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk en Portugal. Met het fiscaal voordeel voor werknemers met kinderen ten laste scoort België ook vrij goed.

De Belgische belasting op passief inkomen (intresten, dividenden) behoort ondertussen ook tot de hogere in Europa. "België is geëvolueerd van een laag belast naar een hoog belast land voor passieve inkomens", klinkt het bij Deloitte.

Voor de werkgevers heeft de taxshift in België dan weer een positieve impact op de kost van de werknemers. België schuift in twee jaar tijd op van een tweede naar een vijfde plaats in de ranglijst van duurste landen voor de werkgever. Desalniettemin blijft ons land bij de duurdere, door de onbegrensde werkgeversbijdragen, aldus Deloitte.

bron: Belga