Belg is onvoorzichtig langs treinsporen

Belg is onvoorzichtig langs treinsporen

Aan de hand van de cijfers uit de bevraging kon een typeprofiel worden opgesteld van personen die het vaakst risicovol gedrag vertonen. Het gaat om mannen tussen 18 en 34 jaar die de trein nemen. Als redenen om de overtredingen goed te praten, werden vooral "tijdswinst"en "de indruk geen risico te lopen" geantwoord.

Bijna een op de vijf ouders van minderjarige kinderen denkt dat hun dochter of zoon af en toe gevaarlijk gedrag vertoont. Zo'n 16% van hen acht hun kind in staat om op de rand van het perron te gaan zitten of een selfie te nemen op of langs de sporen.

Dankzij de cijfers zal Infrabel zijn bewustmakingsacties nog gerichter kunnen voeren.

Foto: Belga