Belg betaalt laat

Volgens 78% van de Belgische respondenten maken laattijdige betalingen deel uit van een bewuste strategie van hun klanten. België staat met deze “niet willen betalen” op een gedeelde tweede plaats, samen met Italië en na koploper Duitsland. Dat blijkt uit het European Payment Report 2015, een onderzoek van Intrum Justitia, waarbij vragen over betalingsbeleid werden gesteld aan 10.000 bedrijven in 29 landen.

28% van de Belgische bedrijven (32% van de Europese) verklaren dat snellere betalingen door hun klanten nieuwe aanwervingen zouden mogelijk maken.

Eén op vier Europese bedrijven (24%) legt een verband tussen laattijdige betalingen en de noodzaak om werknemers te ontslaan. De Belgische cijfers zijn iets gunstiger: hier legt 12% van de ondervraagden een zelfde verband.

De helft van de ondervraagde bedrijven hebben ooit al de vraag gekregen om een langere betalingstermijn toe te staan dan ze zelf wenselijk achtten.