Belangrijk vikingfiguur met indrukwekkend graf blijkt vrouw te zijn

Belangrijk vikingfiguur met indrukwekkend graf blijkt vrouw te zijn

Het graf werd gevonden op zo'n 30 kilometer van Stockholm in Birka, of Berkeneiland, een belangrijke handelspost voor de vikings. In totaal werden daar meer dan 3.000 graven gevonden, vaak mooi en uitgebreid versierd.

Vrouw aan de militaire top

Naast het lijk werden ook heel wat wapens en twee skeletten van paarden gevonden. Daarom gaan onderzoekers ervan uit dat die persoon een belangrijk militair figuur was. Uit de analyse van het DNA blijkt dat de mensenlijke resten van een vrouw zijn. Dat zou de theorie bevestigen dat vrouwen ook belangrijke posities innamen in de samenleving van de vikings.

In teksten uit de vroege Middeleeuwen vonden onderzoekers al verwijzingen terug naar vrouwelijke vikings, maar dat werd nog nooit tastbaar bewijs van gevonden. Waarschijnlijk zullen ook andere krijgsgraven vrouwen bevatten.