Beklad standbeeld Leopold II weggehaald in Ekeren (video)

Beklad standbeeld Leopold II weggehaald in Ekeren (video)

Het standbeeld van Leopold II dateert uit 1873 en werd geplaatst ter herinnering aan een bezoek van de toenmalige koning aan Ekeren. De voorbije decennia werd het standbeeld meermaals geviseerd in het kader van de aanhoudende kritiek op het in stand houden van standbeelden van de vorst ondanks zijn schrikbewind van destijds in Congo.

Black Lives Matter

De voorbije weken was er een opstoot in het bekladden van Leopold II-beelden, naar aanleiding van het 'Black Lives Matter'-protest dat overwaaide uit de Verenigde Staten. Ekeren besliste om het standbeeld te verwijderen en te restaureren, wat zal gebeuren in het Antwerpse Middelheimmuseum. Mogelijk blijft het beeld ook nadien nog in die collectie. Burgemeester Koen Palinckx laat weten dat het plein waar het stond, er in de toekomst anders zal uitzien.