"Begroting zijn helemaal niet vals, bewering van Crombez is totaal fout"

"Begroting zijn helemaal niet vals, bewering van Crombez is totaal fout"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is niet opgezet met de kritiek van sp.a-voorzitter John Crombez. Die zei vandaag dat Van Overtveldt met het veelbesproken bericht op zijn website - "J'en ai marre" - eigenlijk toegeeft dat hij al twee jaar valse begrotingen in het parlement neerlegt. "Niet waar", reageert Van Overtveldt. "De begrotingen werden aangepast aan de cijfers die werden opgeleverd en nu is duidelijk gebleken (...) dat in die cijfers systematische fouten zitten." Wat John Crombez zegt, is totaal fout, aldus Van Overtveldt in De Ochtend. "Want wat ik gisteren naar buiten gebracht heb, dat is gebaseerd op een analyse van de FOD Financiën." Die analyse dateert van 15 juli.

Dat de vorige minister van Financiën, Koen Geens (CD&V), het op het vlak van de raming van de inkomsten beter deed, betwist Van Overtveldt. "In 2012-2013 bedroeg de eerste afwijking inzake de prognoses van de inkomsten 2 tot 3 miljard euro. Dat is meer dan we nu hebben." Zeggen dat die afwijkingen nieuw zijn is dan ook totaal fout. Van Overtveldt: "De analyse van de FOD Financiën die ik gisteren via mijn website publiek gemaakt heb, geeft duidelijk aan dat we hier te maken hebben met een fenomeen dat jaren teruggaat".

De minister spreekt ook tegen dat hij zijn administratie niet respecteert. "De FOD Financiën is, op mijn vraag, gaan kijken hoe het komt dat wij die systematische afwijking in de inkomsten hebben. Dat is zijn conclusie, waar ik mij volledig aan verbind. Het is geen kwestie van de minister versus zijn administratie. Neen, ik volg de administratie in haar analyse en in haar aanbevelingen."

bron: Belga