Bedrijfsongeval met letselschade? Zo ga je er mee om

Bedrijfsongeval met letselschade? Zo ga je er mee om

Aansprakelijkheid Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan diverse gevolgen hebben voor de werknemer. Hierbij kun je denken aan zowel lichamelijke als psychische klachten. Het beperken en/of oplossen van deze gevolgen gaat vaak gepaard met hoge kosten. Om deze kosten te dekken is het belangrijk om de oorzaak van het ongeval te analyseren.

De oorzaak achterhalen is van groot belang omdat hierdoor de aansprakelijkheid duidelijk wordt. De werkgever heeft een zorgplicht. Om deze te vervullen moet de werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. Verder moet de werkgever er zoveel mogelijk aan doen om ziekte van werknemers te beperken. Ook moet de werknemer aantonen hoe er veilig gewerkt wordt en dient de werkgever dit ook te controleren.

Indien de zorgplicht niet is nagekomen, is de werkgever aansprakelijk voor het ongeval. Om de werkgever aansprakelijk te stellen is het belangrijk dat de werknemer zijn schade kan aantonen. Tevens dient deze schade te zijn veroorzaakt door het ongeval.

Wat te doen in het geval van een bedrijfsongeval?

Wanneer er zich een ongeval voordoet, is het belangrijk dat men zich eerst richt op het afwikkelen van de situatie en het behandelen van de werknemer. Het is aan te raden niet gelijk met vingers te wijzen, maar eerst te focussen op een goede afhandeling van het voorval.

Ongevallenrapport

Na het adequaat afhandelen van de situatie is het belangrijk dat er een ongevallenrapport wordt opgesteld. Dit rapport dient te worden opgemaakt omdat de werkgever een zorgplicht heeft. Uit dit rapport wordt duidelijk of de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen. In dit rapport staan de volgende dingen beschreven:

 • Hoe het ongeval tot stand kwam
 • De ongevalssituatie wordt beschreven
 • Of er maatregelen waren getroffen om het risico op een ongeval te beperken

Melding bij SZW

Het melden van het bedrijfsongeval is in veel gevallen nodig en in sommige gevallen zelfs verplicht. Deze melding dient gedaan te worden bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als werkgever dient er melding gemaakt te worden wanneer:

 • Een werknemer is komen te overlijden door toedoen van het bedrijfsongeval
 • Er zich blijvend letsel voordoet door toedoen van het bedrijfsongeval
 • Een werknemer in het ziekenhuis wordt opgenomen door toedoen van het bedrijfsongeval.

Als de werkgever de inspectie niet op hoogte stelt van het ongeluk in één van de bovengenoemde gevallen dan riskeert deze een boete van 50.000 euro.

Letselschade

Bij een bedrijfsongeval is het mogelijk dat er letselschade is aangericht. Letselschade bestaat uit materiële en immateriële schade. Bij materiële schade denkt men vaak enkel aan schade aan objecten of medische kosten, maar het is meer dan dat.

Voorbeelden van materiële schade zijn:

 • Medische kosten die niet vergoed worden
 • Inkomstenderving
 • Aanschaf van hulpmiddelen, bijvoorbeeld een rolstoel of krukken

In het geval van letselschade is er vaak ook sprake van immateriële schade. Deze vorm van schade is niet in geld uit te drukken.

Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • Fysiek en mentaal leed
 • Ziekenhuisopnames, revalidatie en ondergane medische behandelingen
 • Vermindering van levensvreugde

Een letselschade claimen

Het afhandelen van een bedrijfsongeval kan ingewikkeld zijn. Ongevallen en het bijkomende letsel is altijd uniek. Hierdoor vereist het indienen van een bedrijfsongeval schadeclaim maatwerk. Het is daarom aan te raden om in het geval van een ongeval een externe partij in arm te nemen. 

Bedrijven als Ratio Letselschade zijn gespecialiseerd in het afhandelen van dit soort kwesties. Een bedrijfsongeval is noodlottig en een goede afhandeling van de zaak is dan ook erg belangrijk. Zo wordt er de beste oplossing gevonden voor beide partijen.