Bedrag van verkeersboetes is sinds 1 juli omhoog gegaan: hoe zit het nu?

Bedrag van verkeersboetes is sinds 1 juli omhoog gegaan: hoe zit het nu?

Sinds 1 juli is het bedrag van een boete van een verkeersovertreding flink gestegen. Bijvoorbeeld het bedrag van de boete voor het onterecht op de vluchtstrook rijden, is verdrievoudigd. Ook het stug links blijven rijden terwijl je na het inhalen gewoon weer naar de rechterbaan zou kunnen, wordt harder bestraft: dit bedrag van de boete werd verdubbeld. Maar hoe zit het nu precies daadwerkelijk in de praktijk, zo'n vier maanden later? En een bijkomende interessante vraag: hoe zit het nu met de autoverzekering bijvoorbeeld in geval van schade, na het hebben van een verkeersboete?

Hogere boetes en graden van overtreding

Bepaalde overtredingen worden sinds 1 juli zwaarder beoordeeld qua ernst. Zoals reeds aangehaald zijn het rijden op de vluchtstrook (een overtreding van de tweede graad geworden) of het onnodig rijden op de midden- of linkerbaan van de snelweg (overtreding van de derde graad geworden) hier voorbeelden van. Ook het inhaalverbod bij neerslag van voertuigen boven de 7,5 ton wordt zwaarder bestraft en deze overtreding gaat dan ook van de eerste naar de tweede graad.

Concreet betekenen deze graden van overtreding het volgende: hoe hoger de graad (dat is het cijfer), hoe gevaarlijker de gemaakte overtreding. Met andere woorden, hoe hoger de graad die aan een overtreding toegekend wordt, hoe groter het risico op een (ernstig) ongeval door die overtreding, hoe hoger de boete voor die overtreding.

Er zijn vier graden waarbij de eerste graad een vrij lage boete tot gevolg heeft en waarbij de hoogste graad, de vierde graad, betekent dat je voor de rechtbank moet verschijnen na het begaan van zo'n zware overtreding.

Uitbreiding technieken

Er wordt niet alleen meer door mensen (politie) beoordeeld of er een overtreding begaan is. Sinds 1 juli zijn er nieuwe technologieën die ook kunnen vaststellen of er een verkeersovertreding gepleegd is. Denk hierbij aan camera's die de nummerplaat herkennen. Deze zijn sinds 1 juli in staat om bepaalde overtredingen te constateren, zijnde het in de verkeerde richting rijden in een eenrichtingsstraat, een verkeersbord negeren of een inhaalverbod negeren, ter illustratie.

Bellen achter het stuur zou zo ook met deze nieuwe technologie onder de loep genomen moeten worden. Het blijkt namelijk dat er nogal een verschil is tussen de provincies in België, hoe vaak iemand voor een zulke overtreding beboet wordt. Zo heeft een bestuurder in Limburg die belt achter het stuur de minste kans op een boete. Zo'n diversiteit in de wetgeving voor het al dan niet geven van boetes zou niet moeten kunnen in eenzelfde land.

Auto verzekeren, schade en boetes: wat meer duidelijkheid

Meestal heeft een verkeersboete, ook na de nieuwe wetgeving van 1 juli, geen invloed op de premie die je betaalt voor het verzekeren van je auto. Echter, sinds de graden bij bepaalde overtredingen zijn veranderd en verhoogd, zal je wel voorzichtiger moeten zijn. Het is namelijk zo dat de premie van je autoverzekering wel beïnvloed zal worden als je een overtreding van de vierde graad gemaakt hebt, en dus voor de rechtbank moet verschijnen.

Bij het aangaan van een contract voor het verzekeren van je wagen, wordt er altijd gekeken of je een zulke overtreding van de vierde graad al eens begaan hebt of niet. De verzekeraar neemt namelijk alle informatie mee in de evaluatie van het risico, en alsmede de voor jou te betalen premie voor het auto verzekeren. Het is van belang om niet te liegen over je begane overtredingen. Dit kan namelijk heel grote gevolgen hebben indien je een ongeval hebt of schade rijdt.