Bart De Pauw ontvangt ondanks schandaal royale som

Bart De Pauw ontvangt ondanks schandaal royale som

De Pauw geraakte eind 2017 in vieze papieren toen de VRT de samenwerking met zijn productiehuis Koeken Troef! stopzette na vermeend grensoverschrijdend gedrag. Hij gaf de fakkel bij het productiehuis door aan zijn echtgenote Inès De Vos, om een faillissement te vermijden. Koeken Troef! liet toen zelfs weten dat het vreesde personeel te moeten ontslaan.

Dividend

Maar recent kon De Pauw dus toch nog 603.000 euro storten op zijn rekening. Dat geld dateert nog van een transactie die startte in 2013. Toen werd beslist dat Deadliners - de holding van De Pauw boven zijn productiehuis - 670.000 euro aan beschikbare reserves uitkeerde als dividend aan de enige vennoot, namelijk Bart De Pauw. Na aftrek van de roerende voorheffing van 10% werd het restbedrag (603.000 euro) in het eigen vermogen van Deadliners ingebracht.

Kapitaalvermindering

Recent voerde Deadliners een kapitaalvermindering voor hetzelfde bedrag van 603.000 euro door, waardoor het bedrag integraal terugvloeide naar De Pauw. Ondanks die kapitaalvermindering bedraagt het eigen vermogen van Deadliners volgens het recentste jaarverslag nog 1,19 miljoen euro.