Barack Obama troost weduwe Toots Thielemans

Barack Obama troost weduwe Toots Thielemans

"Beste Huguette, moge de muziek van Toots je leiden en troost bieden. Ik ben zeker dat ze dat voor ieder van ons zal doen." Dat waren de slotwoorden van de brief die Barack Obama, president van de VS, richtte aan de weduwe van Jean "Toots" Thielemans tijdens diens begrafenis in de Sint-Niklaaskerk van Terhulpen zaterdag. De brief werd voorgelezen door de Amerikaanse jazzpianist en componist Kenny Werner, intieme vriend en collega van Toots. Daarvoor had Kenny Werner eigen herinneringen opgehaald aan de joviale Brusselaar die met zijn mondharmonica België op de wereldkaart van de muziek had gezet. "Toots genoot van elk optreden, hoe klein en bescheiden het ook was. Hij was zelfs zenuwachtig daarvoor, wat eigenlijk belachelijk was, want iedereen hield van Toots en er was dus niets om zenuwachtig over te zijn", aldus Werner. "Het toont aan hoe hij zich zijn hele leven inspande om het beste van zichzelf te geven. Hij blikte nooit terug op wat hij al had gepresteerd. Nee, hij keek altijd vooruit met de vraag 'welke noten kan ik nog uit mijn instrument toveren die nog nooit gehoord werden?'"

Ook de jonge Vlaamse collega-muzikant Bart De Nolf beschreef hoe hij de grote Toots had leren kennen en overdonderd was dat hij met zo'n vedette mocht optreden, maar Toots zag dat zo niet, hij bleef zijn hele leven simpel en bescheiden. "Ne gewone mens" die ook gewoon behandeld wilde worden. Daarvoor had de burgemeester van Terhulpen in een speech Toots "duizendmaal bedankt" voor wat hij in zijn leven had gepresteerd. Familieleden brachten op hun manier ontroerd hulde aan Toots zoals zij hem hadden gekend, en hadden woorden van troost voor zijn weduwe, die zoveel had betekend voor hem tijdens zijn leven.

De toespraken en de verschillende onderdelen van de eredienst werden onderbroken door live gespeelde composities van Toots of opnames van Toots zelf. AL die tijd stonden honderden mensen op het kerkplein ingetogen te luisteren naar de uitvaart, die via een groot scherm kon gevolgd worden. Naast alle BV's en bekende, internationale gasten binnen in de kerk was dat beeld misschien nog het meest Toots-ige van de hele voormiddag: gewone mensen die luisteren naar de ongewone "muziekskes" van een ongewoon gewone muzikant.

Aansluitend op de begrafenisplechtigheid werd Toots in intieme kring begraven op het ereperk van het kerkhof van Terhulpen, de Waals-Brabantse gemeente waarvan Toots ereburger was geworden.

bron: Belga