Banken VS doorstaan stresstest

Banken VS doorstaan stresstest

Alle grote Amerikaanse banken hebben de recente stresstest van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten met goed gevolg afgelegd. Daarbij werd gekeken of de financiële instellingen bestand zijn tegen stevige economische tegenwind. Onder het zwaarste scenario zouden de 33 banken die aan de test werden onderworpen tezamen circa 385 miljard dollar aan krediet kwijtspelen in een tijdsbestek van nog geen twee uur. De banken bleven daarbij ruim boven bepaalde kapitaalgrenzen die door de toezichthouder werden gesteld.

De uitslagen van donderdag gaven alleen een kijkje in de kapitaalposities van banken. Later deze maand worden ook de uitslagen van een uitvoerigere test bekendgemaakt, waarbij ook wordt gekeken of banken aan hun aandeleninkoop- en dividendverplichtingen kunnen voldoen bij de verschillende scenario's.

De stresstesten zijn in de nasleep van de crisis van 2007-2009, die mede werd veroorzaakt door banken, ingesteld om herhalingen te voorkomen.

bron: Belga