Bang voor ruggenprik bij bevalling? Medicijn is nieuwste alternatief

Bang voor ruggenprik bij bevalling? Medicijn is nieuwste alternatief

Wetenschappers van de Engelse universiteiten van Birmingham, Sheffield en Nottingham stellen dat het medicijn remifentanil een goed alternatief kan zijn voor de alom bekende epidurale verdoving bij een bevalling. Ze hebben de nieuwe pijnverlossingsmethode getest bij 400 vrouwen in 14 ziekenhuizen. Slechts 19% van de proefpersonen die het middel toegediend kregen, vroeg voor een epidurale. Dat is slechts de helft in vergelijking met andere pijnstillende middelen zoals pethidine.

De toekomstige moeders krijgen het middel langs een infuus en kunnen de toediening van de pijnstiller zelf controleren door middel van een pompje. Het middel toedienen als de moeder pijn voelt, is volgens de onderzoekers een effectievere manier van pijnbestrijding.

Instrumentele bevalling

Bij een epidurale verdoving zijn de buik en benen van de vrouw verdoofd en moeten artsen vaker naar een verlostang grijpen. Bij remifentanil doen die problemen zich niet voor. De vrouwen zijn volledig bij bewustzijn en kunnen daardoor gemakkelijker bevallen zonder extra hulp. De pijnbestrijder vormt ook voor het kind geen problemen.

Experten waarschuwen wel dat verder onderzoek nodig is voordat er veranderingen komen in de medische richtlijnen voor pijnbestrijding bij bevallingen.