B-FAST staat paraat om Indonesië noodhulp te bieden

B-FAST staat paraat om Indonesië noodhulp te bieden

Het Belgische interventieteam B-FAST staat paraat om noodhulp te bieden aan de door een aardbeving en tsunami getroffen regio in Indonesië, in afwachting van de formele reactie van Indonesië op het aanbod. Dat meldt de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken deze namiddag. B-FAST stelt voor twee waterzuiveringsinstallaties, met 23 deskundigen, te sturen, of eerstelijnshulpgoederen.

De eventuele inzet van B-FAST zou deel moeten uitmaken van de coördinatiemechanismen voor noodhulp van de Verenigde Naties en de Europese Unie.

B-FAST is een interdepartementale structuur die bestaat uit de diensten van de eerste minister, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Begroting en het ministerie van Defensie.

bron: Belga