"Auto-industrie produceert meer broeikasgassen dan hele Europese Unie"

De auto-industrie is een van de drijvende krachten achter de klimaatopwarming, met de constructeurs Volkswagen, Renault-Nissan en Toyota als grootste uitstoters van CO2. Dat zegt de milieuorganisatie Greenpeace in een nieuw rapport. Als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5 graden, moet de verkoop van wagens op fossiele brandstoffen, inclusief hybrides, tegen 2028 volledig stopgezet worden, herhaalt de organisatie. Volgens het rapport "Crashing the climate: de auto-industrie als drijvende kracht achter de klimaatcrisis" was de wereldwijde auto-industrie vorig jaar verantwoordelijk voor 9 procent van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgas. "Ze was verantwoordelijk voor meer broeikasgasuitstoot dan de hele Europese Unie", aldus Joeri Thijs, expert duurzame mobiliteit bij Greenpeace België. En de in ons land verkochte auto's hebben een CO2-voetafdruk die overeenkomt met 24 procent van de Belgische uitstoot, klinkt het nog.

Greenpeace zegt vast te stellen dat bijna vier jaar na het klimaatakkoord van Parijs er nog niet veel in huis is gekomen van een overgang naar een meer klimaatvriendelijker transportsysteem. "Autobouwers lobbyen tegen strenge klimaatregelgeving, ze slagen er niet in de productie van zero-emissievoertuigen effectief op te drijven, en ze blijven het individuele gebruik en bezit van auto's promoten", klinkt het.

Daarom moet de overheid maatregelen opleggen, aldus de milieuorganisatie. Want het is niet langer voldoende om auto's brandstofzuiniger te maken en hybride wagens te verbeteren. "Integendeel, ze stellen de fundamentele omslag uit die nodig is", zo staat in het rapport. Daar komt nog eens de steeds toenemende verkoop van SUV's, zwaardere auto's die meer CO2 uitstoten, bij. Zij maken in Europa een derde en in de VS ruim twee derde van de markt uit.

De noodzakelijke omslag begint volgens Greenpeace met een verbod op de verkoop van wagens op fossiele brandstoffen (zoals benzine en diesel) ten laatste in 2028. Voorts moeten autobouwers zich richten op compacte, energie-efficiënte elektrische voertuigen. Want ook elektrische SUV's hebben door hun grotere batterijen een grotere CO2-voetafdruk dan compacte e-wagens. En de autobouwers moeten ook loskomen van de ambitie om steeds maar méér wagens te verkopen. Ze kunnen zich beter richten op andere businessmodellen (zoals deelautodiensten aanbieden), vindt Greenpeace.

bron: Belga