Artsen Zonder Grenzen ziet fors meer geweld tegen migranten sinds sluiting Balkanroute

Artsen Zonder Grenzen ziet fors meer geweld tegen migranten sinds sluiting Balkanroute

Sinds de hermetische sluiting van de grenzen in de Balkan ziet Artsen Zonder Grenzen het geweld tegen migranten fors toenemen. Vaak gaat het bovendien om geweld door de Hongaarse autoriteiten, hekelt de hulporganisatie. De levensomstandigheden van de gestranden zijn "onmenselijk". "Duizenden gezinnen worden geblokkeerd aan de grenzen. Ze wachten in onmenselijke omstandigheden op hun asielaanvraag of ze gaan verder en stellen zich bloot aan meer geweld op de gevaarlijke smokkelroutes", zo stelt Artsen Zonder Grenzen aan de kaak.

Ook de Hongaarse ordediensten maken zich volgens de hulporganisatie schuldig aan geweld tegen migranten. "In de laatste maanden hebben steeds meer patiënten gemeld dat ze slachtoffer waren van geweldplegingen of misbruik. Hun lichamen vertoonden sporen van die incidenten. De meerderheid van deze gevallen waren volgens de slachtoffers gepleegd door de Hongaarse autoriteiten", luidt het. "We vragen met aandrang dat de Hongaarse autoriteiten de nodige maatregelen nemen om deze praktijken te stoppen."

Meer algemeen zag Artsen Zonder Grenzen het aantal consultaties voor geweldtrauma's sinds maart meer dan verdubbelen, met een gemiddelde van één geval op tien tussen april en juni. In totaal ontfermde AZG zich over 188 patiënten die slachtoffer waren van geweld, marteling, opsluiting, kidnapping of seksueel geweld. Zowat twee derde van hen gaf aan ooit slachtoffer te zijn geweest van een fysiek trauma door Hongaarse autoriteiten.

Het aantal AZG-patiënten met een depressie bedraagt meer dan één op drie (voorheen 26,7%), zowat 16 procent heeft last van post-traumatische stressstoornis (voorheen 14%), 6,6 procent leeft met angststoornissen (voorheen 3,8%). "De toenames gebeurden tegelijkertijd met de invoering van het beperkende grensbeleid in maart."

Artsen Zonder Grenzen roept de Europese leiders daarom op opnieuw een veilige overtocht te garanderen en legale alternatieven aan te bieden aan zij die bescherming zoeken. Want niet alleen kunnen hun regeringen de noden van duizenden vluchtelingen niet inlossen, "ze promoten ook een beleid dat schadelijke gevolgen heeft op het welzijn van kwetsbare mensen".

bron: Belga