Artsen voortaan beter geïnformeerd over behandeling slachtoffers seksueel geweld

Artsen voortaan beter geïnformeerd over behandeling slachtoffers seksueel geweld

Artsen zullen voortaan ondersteuning krijgen over hoe ze slachtoffers van seksueel geweld verder kunnen helpen met de 'Meldcode Seksueel Geweld'. Die werd ontwikkeld door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) en de Orde der artsen, in samenwerking met professor Tom Goffin van de Universiteit Gent. Slachtoffers van seksueel geweld nemen vaak hun arts in vertrouwen, waardoor artsen soms moeilijke keuzes moeten maken zonder het vertrouwen van de patiënt te schenden of de deontologie uit het oog te verliezen: Wat kan ik doen als ik seksueel geweld vermoed of vaststel? Wanneer rechtvaardigen signalen een ingrijpen van buitenaf? Volgens het IGVM was er nood aan een concreet stappenplan om artsen bij te staan.

"Met de meldcode wordt stap voor stap uitgelegd hoe een zorgverlener in gevallen van seksueel geweld op een zorgvuldige wijze kan handelen", verklaart het IGVM. Ook in twijfelgevallen worden mogelijke stappen voorgesteld. De meldcode moet een hulpmiddel zijn voor zorgverleners zodat ze niet zwijgen uit vrees om de deontologische regels te overtreden.

"Als hulpverlener is het onze taak mensen te beschermen, ook als personen zelf niet in staat zijn om hulp te vragen", zegt Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde der Artsen.

De meldcode zal worden verspreid bij artsenkabinetten en ziekenhuizen. Volgens de ontwikkelaars dient de code ook best in de artsenopleiding opgenomen te worden.

bron: Belga