Armste landen aan hun lot overgelaten in strijd tegen klimaatverandering

Armste landen aan hun lot overgelaten in strijd tegen klimaatverandering

Inwoners van de armste landen ter wereld ontvangen ongeveer 3 dollar per jaar, of minder dan één eurocent per dag, om zichzelf te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van de klimaatcrisis. Dat blijkt vandaag uit een rapport van ngo Oxfam, naar aanleiding van de Klimaattop in New York. Oxfam roept rijkere landen op om meer middelen vrij te maken voor de minst ontwikkelde landen wat betreft klimaatverandering. Oxfam kwam tot de conclusie dat de 48 minst ontwikkelde landen slechts 2,4 miljard dollar per jaar ontvangen om zich te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, wat overeenkomt met ongeveer 3 dollar per persoon.

Het rapport richtte zich op Mozambique en de Hoorn van Afrika, "waar miljoenen mensen nu al te lijden hebben onder de gevolgen van langdurige

droogte en verwoestende cyclonen". Dit jaar heeft Mozambique voor 3,2 miljard dollar schade geleden door twee cyclonen en hebben door de droogte in de Hoorn van Afrika meer dan 15 miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia humanitaire hulp nodig gehad. "Voldoende klimaatfinanciering op jaarbasis zou landen in staat stellen de gevolgen van klimaatschokken te verminderen door bijvoorbeeld gewassen te diversifiëren, water te besparen of te investeren in betere systemen voor weer-monitoring", argumenteert de organisatie.

Oxfam schat bovendien dat ongeveer twee derde van de klimaatfinanciering wordt verstrekt in de vorm van leningen die moeten worden terugbetaald. Daardoor zou de schuldenlast in die arme landen dreigen te verhogen. "De armste landen met de grootste schulden hebben het minst gedaan om deze crisis te veroorzaken, maar worden aan hun lot overgelaten. Om een neerwaartse spiraal van steeds vaker voorkomende humanitaire crises te voorkomen, hebben we meer geld nodig voor klimaatadaptatie in handen van de armste gemeenschappen. Dit moet échte hulp zijn, geen leningen die moeten worden terugbetaald", zegt Winnie Byanyima, algemeen uitvoerend directeur van Oxfam International.

Oxfam roept de rijkere landen op om "ambitieuze emissiereducties door te voeren", hun beloftes voor klimaatfinanciering in 2020 na te komen en hun toezeggingen aan het Groene Klimaatfonds (GCF) "minstens te verdubbelen" ten opzichte van de vorige ronde.

bron: Belga