Armoedecijfers - De Coene (sp.a) plaatst vraagtekens bij cijfers Homans

Armoedecijfers - De Coene (sp.a) plaatst vraagtekens bij cijfers Homans

De Kortrijkse schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (sp.a) plaatst serieuze vraagtekens bij de daling van het armoederisico in Vlaanderen waar Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) zondag mee schermde. "Alle indicatoren wijzen op een stabilisering of een stijging, net het omgekeerde van wat minister Homans beweert", aldus De Coene. "We hopen dat het geen alternatieve feiten betreft". In De Zevende Dag op Eén sprak de minister van Armoedebestrijding van een kentering in de armoedecijfers. Ze citeerde een daling van het algemeen armoederisico van 11,1 naar 10,3 procent. Bij kinderen daalt het risico van 14 naar 12 procent en bij eenoudergezinnen van 33 naar 27 procent. Volgens haar woordvoerder ging het om voorlopige cijfers van de nieuwe Armoedemonitor waaraan de studiedienst van de Vlaamse regering werkt.

Voormalig Vlaams parlementslid De Coene vraagt dat de minister de cijfers op tafel zou leggen. "Er is nergens een spoor terug te vinden van cijfers die overeenstemmen met wat de minister daar zegt", aldus de sp.a'er. De kentering waarvan sprake zou De Coene "verschrikkelijk verwonderen. Iedereen valt uit de lucht".

Een belangrijke informatiebron zijn volgens de Kortrijkzaan de SILC-cijfers (Statistics on Income and Living Conditions). Dat is een enquête naar inkomens en levensomstandigheden, waarmee armoede en sociale uitsluiting in kaart worden gebracht. In ons land zijn de gegevens daarvoor afkomstig van de Algemene Directie Statistieken van de FOD Economie op basis van een steekproef bij 6.000 gezinnen.

"De laatste gegevens daarvan dateren van 2015 op basis van het inkomen van 2014", licht De Coene toe. "Daar is nergens sprake van een daling en al zeker niet deze regeerperiode". De meest recente cijfers komen volgens hem van Kind en Gezin. Die spreken van een stijging van 11,38 procent in 2014 naar 12,01 in 2015. "Ik ben zeer benieuwd naar de cijfers, maar ik heb een sterk vermoeden dat het om alternatieve feiten gaat", besluit De Coene.

bron: Belga