Aquafin brengt gezuiverd afvalwater aan als alternatief

Aquafin brengt gezuiverd afvalwater aan als alternatief

Die zoektocht naar alternatieven is volgens Aquafin niet overbodig. «We behoren tot de meest waterstressgevoelige gebieden in Europa, onder meer door een hoge bevolkingsdichtheid en een dramatisch lage stand van het grondwaterspiegel in sommige regio's. Nochtans zitten we boven een belangrijke potentiële waterbron die kan helpen om dat tekort op te vangen», stelt de maatschappij.

Andere toepassingen

Daarmee doelt Aquafin op afvalwater. De installaties van het bedrijf zuiveren jaarlijks bijna één miljard kubieke meter huishoudelijk afvalwater. Na een mechanische en biologische behandeling voldoet dat water aan de Europese en Vlaamse normen. Daardoor kan het opnieuw geloosd worden in het oppervlaktewater, maar het water is na zuivering volgens Aquafin perfect geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

«Sommige bedrijven gebruiken het als koel- of proceswater en zo'n 25 ruimfirma's reinigen er hun tankwagens mee.» Daarnaast beschikt het waterzuiveringsbedrijf over vijf installaties die een milieuvergunning hebben om het effluent te lozen in poldergrachten of -kanalen. Normaal gezien belandt dat water in een grote rivier, maar bij langdurige droogte kan dat lozingspunt tijdelijk verplaatst worden, zodat boeren in poldergebieden hun akkers kunnen besproeien.

Zelfs afvalwater omzetten naar drinkwater blijkt mogelijk. «Ook doorgedreven zuivering tot drinkwater is perfect mogelijk en gebeurt vandaag al door de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht in Koksijde», aldus Aquafin.