"Antwoord van regering is juridisch onjuist"

"Antwoord van regering is juridisch onjuist"

De redenen die de federale regering heeft aangehaald om niet tussenbeide te komen ten voordele van de vzw van prins Laurent zijn "feitelijk en juridisch onjuist". Dat laat de advocaat van de prins weten in een reactie. "Alleen de Belgische regering kan toestemming geven om fondsen vrij te maken", zegt advocaat Laurent Arnauts. Prins Laurent had vorige week een brief geschreven naar eerste minister Charles Michel. Daarin riep hij de premier op zijn vzw GSDT (Global Sustainable Development Trust) te helpen om een schadevergoeding te krijgen van de Libische staat. Die vzw had in 2008 een contract afgesloten met de Libische overheid voor een groot herbebossingsproject in een aantal woestijnzones, maar in 2010 zegde het land het contract eenzijdig op. In 2014 oordeelde het Brusselse hof van beroep dat de vzw daarom recht heeft op een schadevergoeding van Libië. De som is inmiddels oplopen tot 50 miljoen euro.

In een reactie daarop had premier Michel woensdag laten weten dat de regering niet kan tussenkomen in de procedure, wegens de scheiding der machten. "De wet is voor iedereen gelijk. Het zijn de hoven en rechtbanken die de wet toepassen", klinkt het.

Maar volgens Laurent Arnauts, de advocaat van prins Laurent, is die uitleg "feitelijk en juridisch onjuist". Hij beklemtoont dat de regering als uitvoerende macht de rechterlijke beslissingen moet uitvoeren. De deblokkering van de Libische fondsen is bovendien de exclusieve bevoegdheid van de regering, stelt de advocaat.

Arnauts stelt dat het ook onjuist is dat de prins om een voorkeursbehandeling vraagt. "Het is net omgekeerd. Hij vraagt op dezelfde manier behandeld te worden als de andere burgers", zo luidt het. "Tot nu toe heeft de regering meermaals toegestemd fondsen vrij te maken voor Belgische schuldeisers. Zij weigert echter dat te doen voor de vzw GSDT in vereffening, op basis van argumenten die juridisch geen steek houden."

bron: Belga