Antwerpse politie brengt lokale prostitutiesector in kaart

Antwerpse politie brengt lokale prostitutiesector in kaart

Het team van de Antwerpse lokale politie dat focust op alle vormen van prostitutie heeft voor het eerst een volwaardig jaarrapport klaar, om het fenomeen in kaart te brengen en de strijd tegen de ermee gepaard gaande problemen te kunnen evalueren. De politie identificeerde bij controles 1.682 sekswerkers, waarvan het overgrote deel (1.499) in de raamprostitutie. Bijna de helft had de Roemeense nationaliteit. Opvallend is dat het verloop groot is: 641 raamprostituees bleken nieuw te zijn. De controles wezen uit dat er relatief weinig problemen waren met de raamprostitutie, die gedoogd wordt in het Schipperskwartier. Bij de controles van raamprostituees en eigenaars van de panden waarin ze werken, werden slechts 36 processen-verbaal opgesteld, meestal nadat mondelinge waarschuwingen wegens overtredingen niet bleken te volstaan. Het ging vooral om overtredingen op het vlak van het correct vooraf aanmelden van de sekswerkers en hun werkuren achter een raam. Slechts één keer moest een bestuurlijke maatregel zoals een tijdelijke sluiting worden opgelegd. Ter vergelijking: bij de veel kleinere sector van seksinstellingen zoals stripclubs en sekscinema's - waar slechts 152 medewerkers werden geïdentificeerd - moest er drie keer tot sluiting worden overgegaan, twee keer vanwege een erbarmelijke toestand op het vlak van hygiëne, één keer vanwege een dossier rond uitbuiting.

"Tippelen" wordt dan weer extra streng aangepakt in Antwerpen. Elke vaststelling mondt uit in een proces-verbaal. Dat was vorig jaar 158 keer het geval voor op straat betrapte sekswerkers, voornamelijk in de Atheneumbuurt. Twaalf hardleerse dames werden bestuurlijk aangehouden, vijf besloten over te stappen naar raamprostitutie en twee stapten in een begeleidingstraject.

bron: Belga