Antwerpen neemt extra maatregelen tegen droogte

Antwerpen neemt extra maatregelen tegen droogte

De provincie Antwerpen neemt extra waterbesparende maatregelen om het hoofd te bieden aan de aanhoudende droogte. Zo komt er een captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen en mag er niet meer gesproeid en beregend worden tussen 8 uur 's ochtends en 20 uur 's avonds. Dat besliste provinciegouverneur Cathy Berx vandaag na een evaluatie met de provinciale coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste. Er waren sinds dinsdag al enkele maatregelen van kracht maar het pakket wordt uitgebreid na een eerste evaluatie van de coördinatiegroep. De maatregelen gaan meteen in.

Zo is het verboden om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen. Daarmee volgt de provincie onder meer het voorbeeld van West- en Oost-Vlaanderen. Er is wel nog een uitzondering voor een beperkte captatie om vee dat buiten staat nog water te geven. Het is ook verboden om leidingwater te gebruiken voor onder meer het wassen van auto's, het vullen van zwembaden en het besproeien van velden en grasperken. Voor de land -en/of tuinbouw en particuliere voedselproductie wordt wel nog een uitzondering gemaakt. Net zoals in andere provincies is het verboden tussen 08.00 uur en 20.00 uur om om het even welk type water, dus ook grond- en regenwater, te gebruiken voor bovenvernoemde activiteiten.

"Je moet dit besluit van de coördinatiegroep zo interpreteren dat zuinig waterverbruik verzekerd moet kunnen blijven met het oog op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van mens en dier. Zeker in tijden van grote of aanhoudende hitte zoals nu. We hebben de maatregelen ook telkens afgewogen tegenover de bestaande nood -en interventieplannen, en/of met het oog op een veilig verloop van sportmanifestaties, evenementen of festivals", aldus gouverneur Berx. "We vragen wel uitdrukkelijk aan iedereen om maximaal gebruik te maken van een ander type water dan drink/leidingwater, tenzij wanneer dit om de veiligheid en gezondheid van mens en dier noodzakelijk is. Ook hier geldt weer: gebruik alle water, ongeacht herkomst, spaarzaam en doordacht."

bron: Belga