Amper helft afgestudeerden heeft behaalde masterdiploma nodig

Amper helft afgestudeerden heeft behaalde masterdiploma nodig

Aan het onderzoek namen 1.479 masterstudenten deel die in 2015 afstudeerden aan de Leuvense universiteit. Een jaar na afstuderen was 93,1% aan het werk en 3,8% op zoek naar een job. Van zij die aan het werk waren, had 83% de job binnen de drie maanden gevonden. Negen op de tien werkenden waren voltijds aan de slag.

Net iets meer dan de helft werkte in de particuliere sector (51%) en 32% bij de overheid. De overigen waren aan de slag in de gezondheids-, welzijns- en sociaal-culturele sector (13%) of elders (4%).

Voor slechts 53% van de werkende afgestudeerden was het behaalde masterdiploma noodzakelijk om de job te bemachtigen. Bij 16% volstond eender welk universitair diploma. Bij 18% was het bezit ervan ‘wenselijk'. Voor 12% was het universitair diploma niet nodig voor de uitoefening van de job.